Thông báo kết quả xét tuyển (Vòng 2), kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Đà Nẵng năm 2024

Hội đồng Tuyển dụng viên chức Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) năm 2024 thông báo kết quả xét tuyển (Vòng 2), kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHĐN năm 2024. Kính mời xem Thông báo số 2335/TB-ĐHĐN dưới đây. Toàn văn Thông báo

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Đại học Đà Nẵng năm 2024

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc, trực thuộc ĐHĐN năm 2024. Kính mời xem Công văn số 683/TB-ĐHĐN dưới đây. Công văn số 683/TB-ĐHĐN Mẫu sơ yếu lý lịch Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Khoa Y – Dược, ĐHĐN năm 2022

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 Đại học Đà Nẵng thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Khoa Y – Dược, ĐHĐN năm 2022. Kính mời xem Thông báo số 1046/TB-ĐHĐN Link kèm theo: TB-1046-cong-nhan-ket-qua-td-2022_1679362707. Tin Ban Tổ chức cán bộ ĐHĐN Khoa Y – Dược, ĐHĐN

Thông báo kết quả điểm xét tuyển Vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 Đại học Đà Nẵng thông báo kết quả điểm xét tuyển Vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022. Danh sách kết quả xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức Khoa Y – Dược, ĐHĐN Kính mời xem Thông báo số  932/TB-ĐHĐN File PDF…

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Khoa Y – Dược, ĐHĐN năm 2022

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Khoa Y – Dược, ĐHĐN năm 2022. Khoa Y – Dược, Đại học Đà Nẵng: Tuyển 24 chỉ tiêu gồm – Chuyên viên công tác hành chính: 01chỉ tiêu – Chuyên viên công tác Đào tạo: 01 chỉ tiêu – Chuyên…

Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức đợt 2 năm 2021 của Khoa Y – Dược, ĐHĐN

Đại học Đà Nẵng thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức đợt 2 năm 2021. Xem Thông báo 870/TB-ĐHĐN dưới đây. TB-870-cong-nhan-ket-qua-trung-tuyen-vien-chuc-dot-2_1646986367 Tin Ban Tổ chức cán bộ ĐHĐN

Thông báo kết quả điểm xét tuyển Vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức Khoa Y – Dược, ĐHĐN đợt 2 năm 2021

Hội đồng tuyển dụng Đại học Đà Nẵng thông báo kết quả điểm xét tuyển Vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021. Kính mời xem Thông báo số 815/TB-ĐHĐN dưới đây. tb-815-kq-diem-xet-tuyen-vong-2-dot-2_1646367551

Thông báo về việc triệu tập ứng viên tham dự Vòng 2 (phỏng vấn), kỳ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021

Đại học Đà Nẵng thông báo triệu tập ứng viên tham dự Vòng 2 (phỏng vấn), kỳ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021. Xem Thông báo số 597/TB-ĐHĐN dưới đây. TB597-trieu-tap-xet-tuyen-v2-dot-2_1644918085

Facebook youtube google maps