Lễ khai mạc Giải Bóng chuyền sinh viên Khoa Y Dược – Đại học Đà Nẵng lần thứ II, năm 2021 – Nhằm chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021).

Lễ khai mạc Giải Bóng chuyền sinh viên Khoa Y Dược – Đại học Đà Nẵng lần thứ II, năm 2021 – Nhằm chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021). Chiều ngày 26/3/2021, được sự cho phép của Lãnh đạo Khoa Y Dược và…

Facebook youtube google maps