Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Khoa Y – Dược, ĐHĐN năm 2022

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Khoa Y – Dược, ĐHĐN năm 2022.

Khoa Y – Dược, Đại học Đà Nẵng: Tuyển 24 chỉ tiêu gồm
– Chuyên viên công tác hành chính: 01chỉ tiêu
– Chuyên viên công tác Đào tạo: 01 chỉ tiêu
– Chuyên viên Khảo thí và Đảm bảo chất lượng: 01 chỉ tiêu
– Chuyên viên Công nghệ thông tin: 01 chỉ tiêu
– Chuyên viên Thư viện/Thư viện viên: 01 chỉ tiêu
– Trợ giảng ngành Kỹ thuật y hoặc tương đương: 01 chỉ tiêu
– Trợ giảng ngành Điều dưỡng: 01 chỉ tiêu
– Trợ giảng ngành Dược: 01 chỉ tiêu
– Điều dưỡng Nha khoa (hạng IV): 02 chỉ tiêu
– Giảng viên/Trợ giảng ngành Bác sĩ đa khoa: 07 chỉ tiêu
– Giảng viên ngành Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt: 02 chỉ tiêu
– Giảng viên ngành Dược: 02 chỉ tiêu
– Giảng viên ngành Điều dưỡng: 01 chỉ tiêu
– Giảng viên ngành Xét nghiệm y học: 02 chỉ tiêu.

Kính mời xem Thông báo số 4672/TB-ĐHĐN dưới đây.

* Thông báo chi tiết: tb-tuyen-dung-nam-2022-tb-4672_1669881376
* Mẫu sơ yếu lý lịch: mau-so-yeu-ly-lich_1669881376
* Mẫu phiếu đăng ký: mau-phieu-dang-ky-du-tuyen-2022_1669881376

Tin Ban Tổ chức cán bộ ĐHĐN
Khoa Y – Dược ĐHĐN

Bài viết liên quan :