XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG 2,3,5,4’-TETRAHYDROXYSTILBENE-2-O-β-D-GLUCOSIDE TRONG CAO HÀ THỦ Ô ĐỎ BẰNG PHƯƠNG PHÁP HPLC-UV

“XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG 2,3,5,4’-TETRAHYDROXYSTILBENE-2-O–β-D-GLUCOSIDE TRONG CAO HÀ THỦ Ô ĐỎ BẰNG PHƯƠNG PHÁP HPLC-UV” Huỳnh Trần Quốc Dũng, Phạm Ngọc Thạc, Huỳnh Lời, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Văn Phạm Kim Thương Link: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7659

Đánh giá mức độ hài lòng của cha mẹ các bệnh nhân điều trị sứt môi, hở hàm ếch tại các tỉnh miền Trung Việt Nam

Phan Thế Phước Long, Võ Thị Thúy Kiều, Bùi Khánh Linh: Đánh giá mức độ hài lòng của cha mẹ các bệnh nhân điều trị sứt môi, hở hàm ếch tại các tỉnh miền Trung Việt Nam. Chuyên đề tai mũi họng và Phẫu thuật đầu cổ, 17/10/2017 (Kỉ yếu hội thảo có ISBN khác)

Cố định enzyme glucose oxidase lên vật liệu từ tính cấu trúc core-shell Fe3O4NP@SiO2 và thử hoạt tính xúc tác của nó

Hoàng Ngọc Ánh Nhân; Nguyễn Bá Trung: Cố định enzyme glucose oxidase lên vật liệu từ tính cấu trúc core-shell Fe3O4NP@SiO2 và thử hoạt tính xúc tác của nó. Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, 04/10/2018 (Tạp chí có ISSN khác)

Tín hiệu an toàn của các thuốc có chi phí Bảo hiểm y tế cao nhất năm 2016: phân tích từ cơ sở dữ liệu báo cáo ADR tại Việt Nam

Đặng Bích Việt, Võ Thị Thúy Kiều, Nguyễn Hoàng Anh (b), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Hoàng Anh, Vũ Đình Hòa: Tín hiệu an toàn của các thuốc có chi phí Bảo hiểm y tế cao nhất năm 2016: phân tích từ cơ sở dữ liệu báo cáo ADR tại Việt Nam. Tạp chí Nghiên cứu…

Điều chế trực tiếp nano bạc trong chitosan hoà tan trong nước và đánh giá tính kháng khuẩn của nó, định hướng sử dụng làm vật liệu hỗ trợ điều trị bỏng

Nguyễn Bá Trung: Điều chế trực tiếp nano bạc trong chitosan hoà tan trong nước và đánh giá tính kháng khuẩn của nó, định hướng sử dụng làm vật liệu hỗ trợ điều trị bỏng. Tạp chí Y học Việt Nam , 04/10/2020 (Tạp chí trong danh mục hiện hành của Hội đồng giáo sư…

Hoạt tính xúc tác oxi hóa hoàn toàn Toluene trên các xúc tác MnO2, Co3O4 và NiO

Phan Thị Hằng Nga, Nguyễn Đình Minh Tuấn: Hoạt tính xúc tác oxi hóa hoàn toàn Toluene trên các xúc tác MnO2, Co3O4 và NiO. Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 01/4/2020 (Tạp chí trong danh mục hiện hành của Hội đồng giáo sư nhà nước)

Nghiên cứu tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm loét dạ dày tá tràng tại bệnh viên Trung Ương Huế

Lê Công Tuấn Anh, Võ Thị Hồng Phượng: Nghiên cứu tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm loét dạ dày tá tràng tại bệnh viên Trung Ương Huế. Tạp chí Y Dược học – Đại học Y Dược Huế, 05/5/2016 (Tạp chí trong danh mục hiện hành của Hội đồng giáo sư…

Định lượng đồng thời paracetamol, ibuprofen và cafein trong chế phẩm bằng Quang phổ tử ngoại kết hợp phân tích đa biến

Trương Thị Thư Hường, Lê Công Tuấn Anh, Đồng Thị Hà Ly, Vũ Đặng Hoàng: Định lượng đồng thời paracetamol, ibuprofen và cafein trong chế phẩm bằng Quang phổ tử ngoại kết hợp phân tích đa biến . Tạp chí Dược học , 01/8/2019 (Tạp chí trong danh mục hiện hành của Hội đồng giáo…

Ứng dụng phép biến đổi Fourier gián đoạn phổ tử ngoại tỷ đối để định lượng đồng thời hai hoạt chất trong một số chế phẩm hạ nhiệt giảm đau

Trương Thị Thư Hường, Lê Công Tuấn Anh, Đồng Thị Hà Ly, Nguyễn Mai Hương, Vũ Đặng Hoàng: Ứng dụng phép biến đổi Fourier gián đoạn phổ tử ngoại tỷ đối để định lượng đồng thời hai hoạt chất trong một số chế phẩm hạ nhiệt giảm đau. Tạp chí Dược học, 01/10/2019 (Tạp chí…