TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM VÀ TIỀN LÂM SÀNG
Địa chỉ : Khu đô thị Đại học Đà Nẵng, Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
Điện thoại : (0236) 7.109.357
Email : trungtamtntls@smp.udn.vn
Phó Trưởng Trung tâm
ThS. Hồ Thị Thanh Mai
DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN
STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 Phó Trưởng Trung tâm 0934937876
2 CN. Trần Thị Uyên Thao Kỹ thuật y 0973410892
3 Giảng viên 0905030022
4 BS. Lê Văn Bạn Trợ giảng (0236) 7109.357
5 Kỹ thuật viên 0987424551
6 CN. Phạm Trịnh Trúc Phượng Trợ giảng 0912413347
7 CN. Trần Thị Thanh Phương Trợ giảng (0236) 7109.357
8 Phan Thị Quỳnh Thu Kỹ thuật viên 0984579245
9 Nhân viên 0935543859