Nghiên cứu tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm loét dạ dày tá tràng tại bệnh viên Trung Ương Huế

Lê Công Tuấn Anh, Võ Thị Hồng Phượng: Nghiên cứu tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm loét dạ dày tá tràng tại bệnh viên Trung Ương Huế. Tạp chí Y Dược học – Đại học Y Dược Huế, 05/5/2016 (Tạp chí trong danh mục hiện hành của Hội đồng giáo sư nhà nước)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.