Hoạt tính xúc tác oxi hóa hoàn toàn Toluene trên các xúc tác MnO2, Co3O4 và NiO

Phan Thị Hằng Nga, Nguyễn Đình Minh Tuấn: Hoạt tính xúc tác oxi hóa hoàn toàn Toluene trên các xúc tác MnO2, Co3O4 và NiO. Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 01/4/2020 (Tạp chí trong danh mục hiện hành của Hội đồng giáo sư nhà nước)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.