Điều chế trực tiếp nano bạc trong chitosan hoà tan trong nước và đánh giá tính kháng khuẩn của nó, định hướng sử dụng làm vật liệu hỗ trợ điều trị bỏng

Nguyễn Bá Trung: Điều chế trực tiếp nano bạc trong chitosan hoà tan trong nước và đánh giá tính kháng khuẩn của nó, định hướng sử dụng làm vật liệu hỗ trợ điều trị bỏng. Tạp chí Y học Việt Nam , 04/10/2020 (Tạp chí trong danh mục hiện hành của Hội đồng giáo sư nhà nước)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.