Đề tài KHCN cấp cơ sở: Nghiên cứu tình hình sức khỏe, bệnh tật của sinh viên năm thứ nhất Đại học Đà Nẵng năm học 2014 – 2015

Chủ nhiệm: Nguyễn Đăng Quốc Chấn. Năm hoàn thành 2016.

(Sản phẩm: 01 Tài liệu tham khảo, sách hướng dẫn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.