Đánh giá mức độ hài lòng của cha mẹ các bệnh nhân điều trị sứt môi, hở hàm ếch tại các tỉnh miền Trung Việt Nam

Phan Thế Phước Long, Võ Thị Thúy Kiều, Bùi Khánh Linh: Đánh giá mức độ hài lòng của cha mẹ các bệnh nhân điều trị sứt môi, hở hàm ếch tại các tỉnh miền Trung Việt Nam. Chuyên đề tai mũi họng và Phẫu thuật đầu cổ, 17/10/2017 (Kỉ yếu hội thảo có ISBN khác)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.