Thông báo về việc đăng ký đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Khoa năm học 2022 – 2023

Khoa Y – Dược, Đại học Đà Nẵng Thông báo về việc đăng ký đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Khoa năm học 2022 – 2023 cụ thể như sau:
* Mẫu đơn chi tiết link: [Họ và tên]-PHIẾU ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI-[Tên đề tài]

Tin Tổ Khoa học và HTQT KYD

Bài viết liên quan :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.