Khoa Y – Dược, Đại học Đà Nẵng tổ chức bảo vệ khoá luận tốt nghiệp ngành Răng Hàm Mặt, Y khoa và Dược học năm 2023

Từ ngày 31/5 -14/7/2023 tại Khoa Y – Dược, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tổ chức các Hội đồng bảo vệ khoá luận tốt nghiệp ngành Răng-Hàm-Mặt, Y khoa và Dược học, là hoạt động tổng kết quá trình học tập của sinh viên và thành quả nghiên cứu đáng tự hào của thầy trò…

Chương trình tư vấn hướng nghiệp và tuyển dụng năm 2022

Ngày 06/10/2022, Khoa Y – Dược, ĐHĐN đã kết nối với các bệnh viện và doanh nghiệp dược tổ chức chương trình Tư vấn hướng nghiệp và tuyển dụng năm 2022 với hy vọng chia sẻ những kinh nghiệm, hỗ trợ sinh viên trong việc tìm kiếm cơ hội việc làm. TS.BS. Lê Viết Nho…

Khoa Y – Dược, Đại học Đà Nẵng tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên ngành Y khoa và Dược học

Từ ngày 26/7 – 04/8/2022 tại Khoa Y – Dược, Đại học Đà Nẵng diễn ra các buổi bảo vệ khoá luận tốt nghiệp đại học ngành Y khoa và Dược học, là hoạt động tổng kết quá trình học tập của sinh viên và thành quả nghiên cứu đáng tự hào của thầy trò…

Tân bác sĩ y khoa Khoa Y – Dược, Đại học Đà Nẵng trở thành tân bác sĩ nội trú và thạc sĩ tại các trường.

Khoa Y – Dược, Đại học Đà Nẵng chúc mừng các em Bác sĩ ngành Y khoa tốt nghiệp năm 2021 đã có nhiều tân bác sĩ đã nhanh chóng tìm được việc làm, góp phần bổ sung nhân lực y tế cả nước trong bối cảnh cần nguồn lực y tế lớn trong giai…

Facebook youtube google maps