Thông báo ! Về việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần HKII, năm học 2020 – 2021

Thông báo ! (Về việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần HKII, năm học 2020 – 2021) – Thời gian nhận đơn từ ngày 28/12/2021 đến ngày 07/01/2022. – Nộp đơn tại Tổ Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục. * Nội dung chi tiết kèm theo Mẫu đơn: Đơn xin…

Khoa Y Dược – Đại học Đà Nẵng thông báo sinh viên đi học tập trung.

Thực hiện Công văn hướng dẫn của Bộ Y tế; Công văn tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn của UBND TP Đà Nẵng về việc chuẩn bị các điều kiện tổ chức dạy trực tiếp; Công văn số 4055/ĐHĐN-HSSV, ngày 26/11/2021 của Ban chỉ…

Thông báo tuyển dụng viên chức Khoa Y Dược – ĐHĐN, đợt 2 năm 2021

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức cho các đợn vị thuộc và trực thuộc Đại học Đà Nẵng, đợt 2 năm 2021. Xem chi tiết Thông báo số 4050/TB-ĐHĐN tại đây: tb4050-tuyen-dung-dot-2_2021 * Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển: Mau Phieu dang ky du tuyen 2021 * Mẫu Sơ yếu lỹ…

Thông báo về việc tổ chức dạy học trực tiếp cho sinh viên ĐHĐN

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo Công văn số 4055/ĐHĐN-HSSV ngày 26/11/2021 về việc tổ chức dạy học trực tiếp cho sinh viên ĐHĐN trên cơ sở các quy định hiện hành về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phương án đề xuất của các trường đại…

Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 16/8/2021.

Thực hiện Công văn số 2862/MTTW-BTT, ngày 31/8/2021 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về quán triệt, triển khai chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Công văn số 245-CV/ĐU, ngày 16/11/2021 của Văn phòng Đảng ủy Cơ quan ĐHĐN về tham mưu tổ chức quán triệt, triển khai…

Đăng ký tham gia dự hội thảo khoa học quốc tế cập nhật điều trị chấn thương cổ bàn chân

Nhằm phổ biến, cập nhật kiến thức, chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm điều trị hiệu quả chấn thương cổ bàn chân cho các bác sĩ, Khoa Y Dược – Đại học Đà Nẵng phối hợp với Bộ môn Chấn thương chỉnh hình – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và…

Thông báo mời cán bộ, giảng viên của ĐHĐN cập nhật, đăng ký trực tuyến tài khoản truy cập Cổng thông tin Hệ thống Mạng Thư viện ĐHĐN

Trung tâm Thông tin-Học liệu và Truyền thông (TT-HL&TT) Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo mời cán bộ, giảng viên của ĐHĐN cập nhật, đăng ký (trực tuyến) tài khoản truy cập Cổng thông tin Hệ thống Mạng Thư viện ĐHĐN, cụ thể như sau: 1. Quyền lợi, tiện ích  Cán bộ, giảng viên của ĐHĐN có…

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 ĐHĐN ban hành Công văn số 3550/ĐHĐN-HSSV về việc thực hiện Công văn số 7009/UBND-KGVX

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 ĐHĐN ban hành Công văn số 3550/ĐHĐN-HSSV về việc thực hiện Công văn số 7009/UBND-KGVX tạm thời áp dụng một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Xem Công văn số 3550/ĐHĐN-HSSV dưới đây….

Khoa Y Dược – Đại học Đà Nẵng thông báo hướng dẫn nhập học xét tuyển theo điểm thi THPT năm 2021

Khoa Y Dược – Đại học Đà Nẵng thông báo hướng dẫn nhập học xét tuyển theo điểm thi THPT năm 2021 như sau:     * LINK ĐĂNG KÝ TÚC XÁ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaszTa0XtTBxelJokcGBdfbE_UCJ79zcxV3m7yOGTUjDACPw/viewform * MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH SINH VIÊN: http://smp.udn.vn/wp-content/uploads/2021/09/Mau-so-yeu-ly-lich-sinh-vien.pdf