Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức của các đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Đà Nẵng năm 2021

Đại học Đà Nẵng thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức của các đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Đà Nẵng năm 2021. Xem Công văn số 2886/ĐHĐN-TCCB dưới đây. 

Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức (Vòng 1) năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 1344/KH-ĐHĐN ngày 07/4/2021 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) về việc tuyển dụng viên chức cho các đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHĐN năm 2021; Căn cứ Biên bản họp ngày 01/6/2021, ĐHĐN thông báo kết quả xét tuyển vòng 1 như File kèm theo dưới đây. 

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Đà Nẵng

Đại học Đà Nẵng thông báo số 1356/TB-ĐHĐN ngày 08/4/2021 về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc và trực thuộc. Xem Thông báo số 1356/TB-ĐHĐN dưới đây.   

Trung tâm Y khoa – Thông báo tuyển dụng năm 2021 (Đợt 1)

Trung tâm Y khoa – Đại học Đà Nẵng, thông báo tuyển dụng đợt 1 (Năm 2021): Nhằm mở rộng quy mô hoạt động, cần tuyển dụng nhân sự 2021 như sau: 1. Vị trí chuyên viên Chăm sóc khách hàng: số lượng 01 người a. Mô tả công việc: Tiếp nhận và xử lý…