Tuyển sinh

Hệ chính quy 2021 (ngành Y khoa: 100, ngành Răng Hàm Mặt: 40, ngành Dược học: 40, ngành Điều dưỡng: 50)

LỊCH TUẦN

THỜI KHÓA BIỂU

PHÒNG HỌC

VĂN BẢN-BIỂU MẪU

Mã ngành: 7720101

Mã ngành: 7720201

Mã ngành: 7720501

Mã ngành: 7720301

Xem tất cả
Xem tất cả
Xem tất cả
Xem tất cả
Xem tất cả
Xem tất cả
Xem tất cả
Xem tất cả
Xem tất cả
Xem tất cả
Xem tất cả

Cổng thông tin Đào tạo Tín chỉ

Hỗ trợ học tập trực tuyến

Thư viện

Trang tuyển sinh SMP

Website Đại học Đà Nẵng

Lý lịch khoa học ĐHĐN

Điều hành tác nghiệp

Thư điện tử

Bản tin định kỳ

04

Ngành Đào tạo Đại học chính quy

20

Đào tạo liên thôngĐào tạo liên tục CME

04

Cơ sở thực tập chính: BV Đà Nẵng, Bệnh viện C, BV Phụ sản – Nhi, BV Răng Hàm Mặt….

1600

Quy mô sinh viên (tính đến ngày 31/12/2020)

195

Đội ngũ giảng viên cơ hữu, kiêm nhiệm

230

Chỉ tiêu tuyển sinhnăm 2021