Xem tất cả
Xem tất cả

05

Ngành Đào tạo Đại học chính quy

20

Đào tạo liên thông, Đào tạo liên tục CME

31

Cơ sở thực tập: BV Đà Nẵng,BV Phụ sản – Nhi, BV Răng Hàm Mặt….

1309

Quy mô sinh viên

195

Đội ngũ giảng viên cơ hữu, kiêm nhiệm

300

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024