Hội nghị khoa học “Tăng cường hoạt động khoa học và công nghệ của cán bộ, giảng viên Khoa Y Dược nhằm cải tiến việc dạy học””

Chiều ngày 17/04/2021 tại  Khoa Y Dược – Đại học Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị khoa học “TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN KHOA Y DƯỢC NHẰM CẢI TIẾN VIỆC DẠY HỌC”.

TS.BS. Lê Viết Nho phát biểu khai mạc Hội nghị khoa học

            Hội nghị đã vinh dự được chào đón TS.BS. Lê Viết Nho – Trưởng khoa Khoa Y Dược, Đại học Đà Nẵng; TS.BS. Hồ Xuân Tuấn – Phó khoa Khoa Y Dược cùng các báo cáo viên và cán bộ, giảng viên Khoa Y Dược tham dự.

Giảng viên tham dự Hội nghị khoa học

       và hơn 30 giảng viên đại diện các Bộ môn tham dự tại buổi Hội nghị khoa học

Quang cảnh tại Hội nghị khoa học

Hội nghị được nghe các báo cáo tham luận về các giải pháp nhằm tăng cường hoạt động khoa học & công nghệ cho cán bộ, giảng viên Khoa Y Dược; chia sẻ kinh nghiệm trong việc đăng kí và thực hiện đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học & chuyển giao công nghệ các cấp.

Hội nghị cũng đã cập nhật một số thông tin về các quy định quản lí hoạt động khoa học công nghệ tại Đại học Đà Nẵng và thảo luận thống nhất triển khai các hoạt động nhằm tăng cường nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong thời gian tới.

TS.BS. Hoàng Thị Nam Giang trình bày tham luận tại Hội nghị

TS.BS. Lê Viết Nho chủ trì thảo luận các nội dung

TS.BS. Hồ Xuân Tuấn trao đổi thảo luận các nội dung

Tại buổi thảo luận TS.BS. Lê Viết Nhiệm đã chia sẻ kinh nghiệm thực hiện các nghiên cứu lâm sàng và triển khai đề tài các cấp, TS.BS. Huỳnh Lời chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu khoa học trong ngành Dược. Bên cạnh đó đại biểu tham dự cũng có nhiều ý kiến trao đổi, đề xuất nhằm tăng số lượng đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở đến cấp bộ.

Hôi nghị giúp các cán bộ, giảng viên tham dự sáng tỏ nhiều vấn đề liên quan đến nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đồng thời thống nhất được các giải pháp nhằm làm phong phú thêm cả về chất lượng và số lượng của các hoạt động khoa học công nghệ tại đơn vị trong thời gian đến.

                                                                                                                    Tin: Tổ CNTT-Truyền thông-TV & Tổ KH&HTQT

 

Bài viết liên quan :

Facebook youtube google maps