Khoa Y – Dược, Đại học Đà Nẵng tổ chức trao chứng chỉ lớp đào tạo liên tục (CME) “Cấy ghép nha khoa’’ khóa 01

Vào ngày 10/4/2024 Khoa Y – Dược, Đại học Đà Nẵng tổ chức trao chứng chỉ lớp đào tạo liên tục (CME) “Cấy ghép nha khoa’’ khóa 01 cho các học viên là Bác sĩ Răng Hàm Mặt tham dự khóa học. TS.BS. Lê Viết Nho – Trưởng khoa Khoa Y – Dược, ĐHĐN phát…

Thông báo chiêu sinh lớp ”Điều dưỡng nội soi tiêu hóa” khóa 02 và lớp ”Nội soi tiêu hóa chẩn đoán và điều trị” khóa 02

Chi tiết: Thông báo số 721TB-DHDN Điều dưỡng nội soi tiêu hóa Thông báo số 722TB-DHDN Nội soi tiêu hóa chẩn đoán và điều trị Biểu mẫu lớp Điều dưỡng nội soi tiêu hóa Biểu mẫu lớp Nội soi tiêu hóa chẩn đoán và điều trị

Khoa Y – Dược, ĐHĐN khai giảng lớp đào tạo liên tục (CME) “Nội soi tiêu hoá chẩn đoán và điều trị’’ và ‘‘Điều dưỡng nội soi tiêu hoá’’

Chiều ngày 19/5/2023, tại cơ sở 91A Nguyễn Thị Minh Khai, Khoa Y – Dược ĐHĐN tổ chức khai giảng lớp đào tạo liên tục (CME) “Nội soi tiêu hoá chẩn đoán và điều trị’’ dành cho bác sĩ và ‘‘Điều dưỡng nội soi tiêu hoá’’ dành cho điều dưỡng. Tham gia buổi lễ có…

Trung tâm Thí nghiệm và Tiền lâm sàng, Khoa Y – Dược tổ chức Hội thảo “Đổi mới phương pháp giảng dạy tiền lâm sàng”

Với xu hướng giảng dạy tiền lâm sàng tại Việt Nam và để đáp ứng nhu cầu thực tế trong công tác giảng dạy lâm sàng tại Khoa Y – Dược, Đại học Đà Nẵng; Trung tâm Thí nghiệm và Tiền lâm sàng phối hợp tổ chức Hội thảo “Đổi mới phương pháp giảng dạy…

Khoa Y – Dược, Đại học Đà Nẵng tổ chức Khai giảng lớp ‘‘Ứng dụng Laser trong thẩm mỹ’’ khóa 03

Vào chiều ngày 11/6/2022, Khoa Y – Dược, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã phối hợp với Bệnh viện Da Liễu Đà Nẵng tổ chức khai giảng lớp đào tạo liên tục ‘‘Ứng dụng Laser trong thẩm mỹ’’ khóa 03 tại Trung tâm Y khoa, ĐHĐN để đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng, nâng cao…

Facebook youtube google maps