TÌM KIẾM THÔNG TIN
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Tuyển sinh
Quản trị website

LIÊN KẾT WEBSITE


ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập

Lượt truy cập:1.111.822
Hôm qua:1.156
Hôm nay:813

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU KHOA Y DƯỢC – ĐHĐN (tính đến ngày 31/3/2018)

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Chức danh khoa học,năm phong; Học vị, nước, năm tốt nghiệp

Ngành/

chuyên ngành đào tạo

Ghi chú

1

Nguyễn Đăng Quốc Chấn

1965

Trưởng Khoa Y Dược

PGS, 2016
TS BS

Y học

 

2

Phan Thế Phước Long

1967

Tổ trưởng Tổ Đào tạo và CTHSSV

TS BS

Y học

 

3

Nguyễn Bá Trung

1976

Giảng viên

PGS TS

Hóa học

 

4

Nguyễn Công Đào

1970

Tổ trưởng Tổ TCHC

TS BS

Y học

 

5

Nguyễn Phạm Thanh Nhân

1973

Giảng viên

TS BS

Y học

 

6

Hồ Xuân Tuấn

1969

Tổ trưởng Tổ NCKH & HTQT

ThS BS
NCS, 2016

Y học

 

7

Nguyễn Thị Thơm

1980

Tổ phó phụ trách BM Y học cơ sở

ThS BS

Y học

 

8

Nguyễn Trung Hưng

1971

Tổ phó phụ trách BM Nội

ThS BS

Y học

 

9

Nguyễn Đức Bảo

1986

Tổ phó phụ trách tổ CSVC

ThS

Điều dưỡng

 

10

Phan Thị Hoàng Ngân

1985

Tổ phó Tổ ĐT & CTHSSV

ThS

Điều dưỡng
Y tế công cộng

 

11

Nguyễn Thị Kim Chi

1987

Tổ phó Tổ CSVC

ThS

Điều dưỡng

 

12

Trương Thị Mỹ Phượng

1986

Tổ phó phụ trách BM Điều dưỡng

ThS

Điều dưỡng

 

13

Nguyễn Thị Việt Hà

1985

Tổ phó phụ trách BM Dược

ThS DS

Dược

 

14

Trần Thanh Điệp

1976

Tổ phó Tổ ĐT & CTHSSV

ThS

CNTT

 

15

Lê Văn Phụng

1964

Tổ phó Tổ KT & ĐBCLGD

ThS

QLGD

 

16

Nguyễn Thị Thu Hiền

1990

Tổ phó Tổ TCHC

CN

Sinh học

 

17

Mai Quang Thành

1961

Giảng viên

ThS DS

Dược

 

18

Trương Thị Thư Hường

1989

Giảng viên

ThS DS

Dược

 

19

Phan Lê Minh Tú

1989

Giảng viên

ThS
NCS, 2016

Y học chức năng

 

20

Phan Thị Thảo Ly

1990

Giảng viên

ThS

Vi sinh

 

21

Lưu Thị Diệu Oanh

1991

Giảng viên

ThS

Sư phạm Anh

 

22

Đặng Thị Nguyên Chi

1983

Giảng viên

ThS

Điều dưỡng

 

23

Nguyễn Thị Hà

1986

Giảng viên

ThS

Điều dưỡng

 

24

Lê Thị Kim Thanh

1990

Giảng viên

ThS

Y tế công cộng

 

25

Võ Thị Hương Phú

1988

Giảng viên

ThS BS

Y học

 

26

Hoàng Thị Nam Giang

1985

Giảng viên

BS
NCS, 2015

Y học

 

27

Võ Thị Minh Trí

1991

Giảng viên

BS

Y học

 

28

Nguyễn Tuấn Anh

1991

Giảng viên

BS

Y học

 

29

Bùi Khánh Linh

1992

Giảng viên

BS

Y học

 

30

Phạm Tiến Bình

1990

Giảng viên

BS

YHDP

 

31

Võ Thị Thúy Kiều

1991

Giảng viên

DSĐH

Dược

 

32

Phan Xuân Thương

1990

Giảng viên

DSĐH

Dược

 

33

Lê Công Tuấn Anh

1993

Giảng viên

DSĐH

Dược

 

34

Đỗ Thị Thúy Duy

1986

Giảng viên

ThS

Điều dưỡng

 

35

Lê Viết Nho

1967

Giảng viên

TS.BS

Y học

 

36

Phạm Hùng Vân

1955

Giảng viên

TS.BS

Y học

 

37

Nguyễn Hải Hà

1982

Giảng viên

ThS.DS

Dược

 

38

Phạm Thanh Trúc

1987

Giảng viên

ThS. BS

Y học

 

39

Huỳnh Giang Hà

1987

Giảng viên

ThS. BS

Y học

 

40

Hà Kim Tiên

1992

Giảng viên

BS

Y học

 

41

Nguyễn Thành Nam

1993

Giảng viên

BS

Y học

 

42

Nguyễn Đức Nhơn

1993

Giảng viên

BS

Y học

 

43

Phạm Văn Đôi

1966

Giảng viên

TS.BS

Y học

 

44

Văn Phạm Kim Thương

1986

Giảng viên

ThS.DS

Dược

 

45

Nguyễn Thị Thu Hằng

 

Giảng viên

ThS.ĐD

Điều dưỡng

 

46

Tôn Nữ Linh Giang

1994

Giảng viên

DS

Dược

 

 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN KIÊM NHIỆM KHOA Y DƯỢC – ĐHĐN (tính đến ngày 31/3/2018)

 

TT

Họ và tên

Chức vụ
Khoa Y Dược

Chức vụ tại Bệnh viên

Chức danh khoa học,năm phong; Học vị, nước, năm tốt nghiệp

Ngành/

chuyên ngành đào tạo

 
 

1

Lê Đức Nhân

Phó Trưởng khoa KYD

Giám đốc BVĐN

TS.BS

Y học

 

2

Nguyễn Út

Phó trưởng khoa KYD

Phó Giám đốc Sở Y Tế ĐN, Giám đốc BV Ung Bướu ĐN

TTND.BSCKII

Y học

 

3

Trần Đình Vinh

Phó Trưởng khoa (2018 - Trưởng BM Phụ sản KYD)

GĐ BV Phụ Sản – Nhi

TS BS

Y học

 

4

Phạm Trần Xuân Anh

Phó chủ nhiệm BM Ngoại

PGĐ BV ĐN

ThS BS

Y học

 

5

Phạm Chí Kông

Phó chủ nhiệm BM Sản (2018 - Phó trưởng Bộ môn Phụ sản)

PGĐ BV Phụ Sản – Nhi

TS BS

Y học

 

6

Huỳnh Thị Bích Ngọc

Phó chủ nhiệm BM Sản - 2017 (Phó trưởng Bộ môn Phụ Sản Khoa Y Dược - 2018)

Trưởng phòng CĐT-ĐT và HTQT BV Phụ Sản – Nhi

BS. CKII

Y học

 

7

Nguyễn Sơn

Chủ nhiệm BM Nhi - 2017 (Trưởng Bộ môn Nhi Khoa Y Dược - 2018)

PGĐ BV Phụ Sản – Nhi

BS. CKII

Y học

 

8

Trần Thị Hoàng

(Phó chủ nhiệm BM Nhi - 2017) (Phó trưởng BM Nhi - 2018)

PGĐ BV Phụ Sản – Nhi

TS BS

Y học

 

9

Hồ Đắc Hạnh

Tổ phó Tổ Đào tạo và CTHSSV

Trưởng phòng CĐT BV ĐN

BS. CKII

Y học

 

10

Nguyễn Thị Thu Dung

Phó trưởng BM Điều dưỡng

Trưởng phòng Điều dưỡng BV ĐN

ThS

Điều dưỡng

 

11

Doãn Bá Bình

Phó Trưởng BM Phẫu thuật tạo hình hàm mặt thẩm mỹ

Phó Khoa Răng Hàm Mặt BVĐN

BS.CKII

Y học

 

12

Nguyễn Văn Dũng

Phó Trưởng BM Liên chuyên khoa hệ Nội

Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Y học cổ truyền

TS. BS

Y học

 

13

Trần Thị Đảm

Phó BM Dược lý - Dược lâm sàng

Trưởng khoa Dược Bệnh viện Đà Nẵng

DS.CKII

Y học

 

14

Nguyễn Đức Lư

Phó Trưởng BM Nội

Trưởng khoa Nội Tổng hợp Bệnh viện Đà Nẵng

TS.BS

Y học

 

15

Huỳnh Đình Lai

Phó Trưởng BM Nội

Trưởng khoa Nội tim mạch BVĐN

BSCKII

Y học

 

16

Giao Thị Thoa

Phó BM Nội

Bác sĩ Khoa Nội Tim mạch BVĐN

TS.BS

Y học

 

17

Đặng Công Lữ

Phó BM liên chuyên khoa hệ Nội

Phó khoa Nội Tổng hợp Bệnh viện ĐN

TS.BS

Y học

 

18

Lê Văn Đức

Phó BM liên chuyên khoa hệ Nội

Giám đốc Bệnh viện Lao và bệnh Phổi ĐN

ThS.BS

Y học

 

19

Lâm Tứ Trung

Phó BM liên chuyên khoa hệ Nội

Giám đốc Bệnh viện Tâm thần ĐN

BSCKII

Y học

 

20

Nguyễn Hồng Long

Phó BM liên chuyên khoa hệ Nội

Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu ĐN

BSCKII

Y học

 

21

Nguyễn Quốc Đạt

Phó BM liên chuyên khoa hệ Ngoại

Giám đốc Bệnh viện Mắt ĐN

TS.BS

Y học

 

22

Trần Tứ Quý

Phó BM liên chuyên khoa hệ Ngoại

Phó GĐ BV Ung bướu ĐN

BSCKII

Y học

 

23

Trà Tấn Hoành

Phó BM liên chuyên khoa hệ Ngoại

Quyền Trưởng khoa Ngoại Thần kinh BVĐN

BSCKII

Y học

 

24

Lê Đình Huy Khanh

Phó BM liên chuyên khoa hệ Ngoại

Bác sĩ Khoa Ngoại Thần kinh BVĐN

TS.BS

Y học

 

25

Nguyễn Quang Hải

Phó phụ trách BM Phẫu thuật trong miệng - Phẫu thuật hàm mặt

Giám đốc Trung tâm Răng Hàm Mặt ĐN

TS.BS

Y học

 

26

Phan Văn Minh

Phó BM Chữa răng Nội nha - Nha chu - Răng trẻ em

Phó khoa Răng Hàm Mặt BVĐN

BS.CKII

Y học

 

27

Lê Văn Hà

Phó BM phục hình

Trưởng khoa Răng Hàm Mặt BV C Đà Nẵng

BSCKII

Y học