TÌM KIẾM THÔNG TIN
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Tuyển sinh
Quản trị website

LIÊN KẾT WEBSITE


ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập

Lượt truy cập:358.152
Hôm qua:1.553
Hôm nay:1.216

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU CỦA ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG (tính đến 31/12/2015)

(Kèm theo Công văn số:       /ĐHĐN-  ngày   tháng 12 năm 2015 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng)

                 

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Chức danh (GS, PGS, GVC, GV, Trợ giảng)

Trình độ đào tạo (TSKH, TS, ThS, ĐH

Chuyên môn được đào tạo

Giảng dạy khối kiến thức đại cương

Giảng dạy khối kiến thức chuyên nghiệp

Ngành đào tạo tham gia chủ trì

 

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

1

Nguyễn Đức Bảo

02/04/1986

GV

ĐH

Điều dưỡng

x

x

Điều dưỡng

2

Nguyễn Thị Kim Chi

20/06/1987

GV

ĐH

Điều dưỡng

x

x

Điều dưỡng

3

Đặng Thị Nguyên Chi

23/06/1983

GV

ThS

Điều dưỡng

x

x

Điều dưỡng

4

Đỗ Thị Thúy Duy

26/12/1986

GV

ĐH

Điều dưỡng

x

x

Điều dưỡng

5

Nguyễn Thị Hà

20/11/1986

GV

ĐH

Điều dưỡng

x

x

Điều dưỡng

6

Nguyễn Thị Thu Hiền

08/04/1990

GV

ĐH

Sinh Môi trường

x

 

Điều dưỡng

7

Phan Thị Hoàng Ngân

13/04/1985

GV

ThS

Y tế công cộng

x

x

Điều dưỡng

8

Nguyễn Phạm Thanh Nhân

30/06/1973

GV

TS

Y học Phân tử

x

x

Điều dưỡng

9

Trương Thị Mỹ Phượng

25/07/1986

GV

ThS

Điều dưỡng

x

x

Điều dưỡng

10

Lê Kim Thanh

25/10/1990

GV

ThS

Y tế công cộng

x

x

Điều dưỡng

11

Nguyễn Thị Như An

10/02/1990

GV

ĐH

Bác sĩ đa khoa

x

x

Y đa khoa

12

Phạm Tiến Bình

12/01/1990

GV

ĐH

Y học dự phòng

x

x

Y đa khoa

13

Nguyễn Đăng Quốc Chấn

24/11/1965

GVC

TS

Ngoại- Tai Mũi Họng

x

x

Y đa khoa

14

Hoàng Thị Nam Giang

24/08/1985

GV

ĐH

Bác sĩ đa khoa

x

x

Y đa khoa

15

Nguyễn Thị Việt Hà

16/06/1985

GV

ThS

Dược học

x

x

Y đa khoa

16

Nguyễn Trung Hưng

02/12/1971

GV

ThS

Bác sĩ đa khoa

x

x

Y đa khoa

17

Võ Thị Thúy Kiều

27/09/1991

GV

ĐH

Dược học

x

x

Y đa khoa

18

Phan Thế Phước Long

20/05/1967

GV

TS

Răng Hàm Mặt

x

x

Y đa khoa

19

Hồ Thị Thanh Mai

08/07/1988

Kỹ sư

ĐH

Sinh Môi trường

x

 

Y đa khoa

20

Trần Ngọc Thạnh

25/11/1957

GV

BS.CKII

Nội

x

x

Y đa khoa

21

Nguyễn Thị Thơm

16/09/1980

GV

ThS

Bác sĩ đa khoa

x

x

Y đa khoa

22

Võ Thị Minh Trí

28/07/1991

GV

ĐH

Bác sĩ đa khoa

x

x

Y đa khoa

23

Phan Lê Minh Tú

26/01/1989

GV

ThS

Y học Chức năng

x

x

Y đa khoa

24

Hồ Xuân Tuấn

30/12/1969

GV

ThS

Chẩn đoán Hình ảnh

x

x

Y đa khoa

25

Trần Đình Vinh

11/7/1965

GV

TS

Sản

x

x

Y đa khoa

26

Phạm Xuân Anh

15/01/1968

GV

TS

Nội - Tim mạch

x

x

Y đa khoa

27

Nguyễn Công Đào

03/02/1970

GV

TS

Y học

x

x

Y đa khoa

28

Ngô Đức Hải

31/12/1969

GV

ThS

Ngoại - Tim mạch

x

x

Y đa khoa

29

Nguyễn Huy Hoàng

20/10/1979

GV

ThS

Mắt

x

x

Y đa khoa

30

Võ Thị Hương Phú

01/03/1988

GV

ThS

Răng Hàm Mặt

x

x

Y đa khoa

31

Phan Xuân Thương

03/06/1990

GV

ĐH

Dược học

x

x

Y đa khoa

32

Trần Thanh Điệp

15/12/1976

Kỹ sư

ThS

Khoa học máy tính

x

 

Y đa khoa, Điều dưỡng

33

Phạm Anh Tuấn

15/12/1976

Kỹ sư

ThS

Khoa học máy tính

x

 

Y đa khoa, Điều dưỡng

34

Đặng Công Nghĩa

30/09/1985

GV

TS

Hóa hữu cơ

x

 

Y đa khoa, Điều dưỡng

35

Trương Lê Bích Trâm

30/09/1985

GV

TS

Hóa hữu cơ

x

 

Y đa khoa, Điều dưỡng

 

Biểu mẫu
Video hoạt động
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang