Tử vong sơ sinh ở khu vực thành thị và nông thôn Đà Nẵng

Hoàng Thị Nam Giang: Tử vong sơ sinh ở khu vực thành thị và nông thôn Đà Nẵng. Tạp chí Y học Thực hành của Bộ Y tế, 04/7/2017 (Tạp chí trong danh mục hiện hành của Hội đồng giáo sư nhà nước)

Bài viết liên quan :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.