Thông báo về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Đà Nẵng

Đại học Đà Nẵng thông báo số 1356/TB-ĐHĐN ngày 08/4/2021 về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc và trực thuộc. Xem Thông báo số 1356/TB-ĐHĐN dưới đây. 

 

Bài viết liên quan :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *