Thông báo về việc triệu tập ứng viên tham dự Vòng 2 (phỏng vấn), kỳ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021

Đại học Đà Nẵng thông báo triệu tập ứng viên tham dự Vòng 2 (phỏng vấn), kỳ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021.

Xem Thông báo số 597/TB-ĐHĐN dưới đây.

TB597-trieu-tap-xet-tuyen-v2-dot-2_1644918085

Bài viết liên quan :