Thông báo về việc tổ chức lớp đào tạo liên tục (CME) chuyên đề “Chẩn đoán và xử trí các rối loạn hậu COVID-19”

Khoa Y – Dược, Đại học Đà Nẵng. Thông báo về việc tổ chức lớp đào tạo liên tục (CME) chuyên đề “Chẩn đoán và xử trí các rối loạn hậu COVID-19”

1. Xem thông báo kèm theo: Thông báo CME

2. Mẫu phiếu đăng ký: nlv2_Mau_phieu_dang_ky_co_quan & nlv2_Mau_don_dang_ky_CME_ca nhan_smp-ud

Bài viết liên quan :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *