Thông báo về việc thay đổi thời gian thi các học phần Học kỳ II, năm học 2021 – 2022

Khoa Y – Dược, Đại học Đà Nẵng thông báo về việc thay đổi thời gian thi các học phần học kỳ II, năm học 2021 – 2022
Cụ thể như sau:

Tin Tổ Khảo thí & ĐBCLGD KYD

Bài viết liên quan :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.