Thông báo về việc “Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2021”

Khoa Y – Dược, Đại học Đà Nẵng thông báo về việc “Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2021” cụ thể như sau:
Link file: Mau 1_To KT&DBCLGD

Tin Tổ Khảo thí & ĐBCLGD KYD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.