Thông báo tuyển sinh đại học chính quy theo phương thức xét học bạ trung học phổ thông năm 2022

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy vào các trường đại học thành viên, phân hiệu, viện, khoa trực thuộc (sau đây gọi là cơ sở đào tạo) năm 2022, theo phương thức xét học bạ trung học phổ thông (THPT), đợt xét tuyển sớm như sau:

 1. Ngành đào tạo, chỉ tiêu và tiêu chí xét tuyển

Danh mục các ngành tuyển sinh đào tạo, chỉ tiêu và tiêu chí xét tuyển được qui định trong Phụ lục đính kèm.

 1. Vùng tuyển, đối tượng và chính sách ưu tiên

– Vùng tuyển: tuyển sinh trong cả nước;

– Đối tượng: thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

– Chính sách ưu tiên: theo quy chế tuyển sinh hiện hành.

 1. Nguyên tắc đăng ký và xét tuyển

3.1. Nguyên tắc đăng ký

– Thí sinh đăng ký bằng hình thức trực tuyến trên trang tuyển sinh của ĐHĐN;

– Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 05 nguyện vọng. Các ngành, chuyên ngành, chương trình (sau đây gọi là ngành) đăng ký trong danh mục các ngành xét tuyển theo học bạ THPT tại Phụ lục đính kèm, thuộc cùng một cơ sở đào tạo hoặc nhiều cơ sở đào tạo khác nhau thuộc ĐHĐN;

– Thí sinh sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất;

– Thí sinh không được điều chỉnh nguyện vọng, không được bổ sung nguyện vọng đăng ký sau khi đã xác nhận trên hệ thống đăng ký trực tuyến của ĐHĐN.

3.2. Nguyên tắc xét tuyển

– Đối với từng ngành, các thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo điểm xét tuyển, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký;

– Đối với mỗi thí sinh, nếu đăng ký xét tuyển vào nhiều ngành thì việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng; thí sinh chỉ trúng tuyển vào 01 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký;

– Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn học/môn thi năng khiếu theo thang điểm 10 cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy định của Quy chế tuyển sinh, được làm tròn đến hai chữ số thập phân. Điểm môn học trong tổ hợp xét tuyển là trung bình cộng điểm môn học lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12. Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển theo tiêu chí phụ quy định tại Phụ lục của thông báo này, nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên cho thí sinh có nguyện vọng cao hơn;

– Thí sinh không cung cấp đầy đủ các minh chứng theo quy định trong quá trình đăng ký trực tuyến không được xét tuyển;

– Thí sinh không cung cấp minh chứng để hưởng chính sách ưu tiên theo đối tượng hoặc minh chứng không hợp lệ sẽ không được cộng điểm ưu tiên đối tượng;

3.3. Công bố kết quả xét tuyển và xử lý nguyện vọng trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT)

– Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển, ĐHĐN công bố kết quả xét tuyển sớm và danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT đối với các thí sinh tốt nghiệp năm 2022).

– Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển ở đợt xét tuyển sớm phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng đã được công bố đủ điều kiện trúng tuyển lên hệ thống của Bộ GDĐT theo kế hoạch chung để xử lý nguyện vọng toàn quốc. Thí sinh chỉ trúng tuyển chính thức sau khi có kết quả xử lý nguyện vọng cuối cùng trên hệ thống của Bộ GDĐT.

– Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển ở đợt xét tuyển sớm nhưng không đăng ký nguyện vọng đã được công bố đủ điều kiện trúng tuyển lên hệ thống của Bộ GDĐT sẽ không được xử lý nguyện vọng và xem như từ chối nguyện vọng đã đủ điều kiện trúng tuyển này.

– Các thí sinh không đăng ký nguyện vọng xét tuyển ở đợt xét tuyển sớm sẽ không được xử lý nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GDĐT.

Chú ý: Để đảm bảo khả năng trúng tuyển vào các cơ sở đào tạo thuộc ĐHĐN, thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển ở đợt xét tuyển sớm cần đặt nguyện vọng đã được công bố đủ điều kiện trúng tuyển lên hệ thống của Bộ GDĐT là nguyện vọng 1.

 1. Lệ phí đăng ký xét tuyển

– Lệ phí đăng ký xét tuyển: 25.000 đ/nguyện vọng;

– Thí sinh nộp lệ phí qua cổng thanh toán VNPAY trong quá trình đăng ký trực tuyến.

 1. Thời gian, địa chỉ đăng ký xét tuyển

– Thời gian đăng ký: từ ngày 10/5/2022 đến hết ngày 05/6/2022;

– Địa chỉ đăng ký: https://ts.udn.vn

        Muốn biết thêm chi tiết, thí sinh vui lòng truy cập trang Tuyển sinh của Đại học Đà Nẵng tại địa chỉ https://ts.udn.vn, liên hệ với Ban Đào tạo, Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng, hotline: 0236.3835345, email tuyensinhdhdn1@ac.udn.vn hoặc các cơ sở đào tạo theo thông tin tại Phụ lục đính kèm./.

Xem thông báo chi tiết tại đây

Thông tin chi tiết về các ngành tuyển sinh:

 1. Trường Đại học Bách khoa
 2. Trường Đại học Kinh tế
 3. Trường Đại học Sư phạm
 4. Trường Đại học Ngoại ngữ
 5. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
 6. Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt – Hàn
 7. Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
 8. Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh
 9. Khoa Y Dược

* Thông tin tuyển sinh KHOA Y – DƯỢC, ĐHĐN NĂM 2022.
Có thể là hình ảnh về đang đứng, ngoài trời và văn bản cho biết 'MÃ TRƯỜNG DDY O/DAHANO- ĐN KHOA Y DƯỢC f ĐẠI HỌC ĐÀ NẮNG SCHOOL OF MEDICINE AND PHARMACY THE UNIVERSITY OF DANANG NHÂN BẢN TỰ CHỦ- CHÍNH TRỰC THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 230 CHỈ TIÊU ----- 1. Y KHOA 100 CHỈ TIÊU 3. DƯỢC HỌC 40 CHỈ TIÊU 2. RĂNG-HÀM-MẶT :40 CHỈ TIÊU ĐIỀU DƯỠNG 50 CHỈ TIÊU Liên hệ tư vấn: 0236.7.109.357 (bấm số 2) Website: smp. smp.udn.vn udn.vn Face: Tuyển sinh Khoa Y Dược DHDN SMP'

Tin Ban Đào tạo ĐHĐN & Khoa Y – Dược

Bài viết liên quan :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.