Thông báo thay đổi thời gian thi học phần trong đợt 1 – Học kì I, năm học 2022 – 2023

Thông báo thay đổi thời gian thi học phần Ký sinh trùng của các lớp YK21AB, RHM20, D20 trong đợt 1 – Học kì I, năm học 2022 – 2023 cụ thể kèm theo:
Link: Thông báo thay đổi lịch thi HP Kí sinh trùng 22.12.2022

Tin Tổ KT&ĐBCLGD KYD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.