Thông báo thay đổi lịch thi học phần Sinh lý 1 – lớp YK21AB, RHM21 trong đợt 1 – Học kì I, năm học 2022 – 2023

Khoa Y – Dược, Đại học Đà Nẵng thông báo thay đổi lịch thi học phần Sinh lý 1 – lớp YK21AB, RHM21 trong đợt 1 – Học kì I, năm học 2022 – 2023 cụ thể như sau:
Link file PDF: Thay đổi thời gian thi HP Sinh lý 1 – Lớp YK21AB, RHM21

Tin Tổ Khảo thí & ĐBCLGD KYD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.