Thông báo số 2! Về việc chiêu sinh Đào tạo liên tục“Ứng dụng Laser trong thẩm mỹ” Khóa 3

Khoa Y – Dược, Đại học Đà Nẵng thông báo số 2 về việc chiêu sinh khóa đào tạo liên tục “Ứng dụng Laser trong thẩm mỹ” Khóa 3.
* Liên hệ để được hướng dẫn và tư vấn : Cô Trúc – 0905.176.582
* Thông tin xem thông báo cụ thể:


Tin Tổ đào tạo KYD

Bài viết liên quan :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *