Thông báo mời cán bộ, giảng viên của ĐHĐN cập nhật, đăng ký trực tuyến tài khoản truy cập Cổng thông tin Hệ thống Mạng Thư viện ĐHĐN

Trung tâm Thông tin-Học liệu và Truyền thông (TT-HL&TT) Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo mời cán bộ, giảng viên của ĐHĐN cập nhật, đăng ký (trực tuyến) tài khoản truy cập Cổng thông tin Hệ thống Mạng Thư viện ĐHĐN, cụ thể như sau:

1. Quyền lợi, tiện ích 

Cán bộ, giảng viên của ĐHĐN có tài khoản được hướng dẫn và truy cập để khai thác tài nguyên số của ĐHĐN trên Hệ thống Mạng Thư viện do Trung tâm TT-HL&TT ĐHĐN quản trị, phát triển CSDL nội sinh từ nguồn các luận văn, luận án, báo cáo tổng kết đề tài khoa học công nghệ và các nguồn tài liệu học thuật được truy cập mở, miễn phí khác.

Tài nguyên số của ĐHĐN được đăng tải trên website của ĐHĐN (udn.vn), bao gồm mục Tài nguyên số: http://tainguyenso.udn.vn/ và mục Mạng Thư viện ĐHĐN:

http://libs.udn.vn/primo_library/libweb/action/search.do?vid=udn

2. Hình thức đăng ký 

Cán bộ, giảng viên của ĐHĐN vui lòng cập nhật, đăng ký trực tuyến tại đây

Trung tâm sẽ xác nhận, gửi thông tin tài khoản qua email công vụ của người đăng ký để kích hoạt trong thời gian chậm nhất sau 05 ngày làm việc, kể từ khi đăng ký.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Trung tâm qua email: tailieuso@ac.udn.vn. 

Kính mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý vị.

Trân trọng cám ơn./.

Tin Trung tâm Thông tin-Học liệu và Truyền thông ĐHĐN

Bài viết liên quan :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *