Thông báo kết quả xét tuyển Vòng 1, kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHĐN năm 2024

Hội đồng tuyển dụng viên chức Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) năm 2024 thông báo kết quả xét tuyển Vòng 1, kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHĐN năm 2024. 

Khoa Y – Dược, Đại học Đà Nẵng tuyển dụng các vị trí giảng viên, trợ giảng và chuyên viên năm 2024.

Kính mời xem Thông báo số 1535/TB-ĐHĐN tại đây:1535_TB ket qua Vong 1

Tin Ban Tổ chức cán bộ ĐHĐN

Bài viết liên quan :