Thông báo kết quả xét Giải thưởng “Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Đại học Đà Nẵng” năm học 2021-2022

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) vừa có Thông báo số 3928/ĐHĐN-HSSV ngày 12/10/2022 thông báo kết quả xét Giải thưởng “Sinh viên Nghiên cứu khoa học ĐHĐN” năm học 2021-2022.

Kính mời xem Thông báo số 3928/ĐHĐN-HSSV dưới đây.3928 ĐHĐN HSSV Thông báo kết quả xét Gaiir thưởng SV NCKH ĐHĐN năm học 2021-2022_0001

Tin Ban Công tác HSSV ĐHĐN

Bài viết liên quan :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.