Thông báo kết quả phúc khảo bài thi kết thúc học phần HKII, năm học 2020-2021

Tổ Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Khoa Y – Dược. Thông báo kết quả phúc khảo bài thi kết thúc học phần HKII, năm học 2020 – 2021.
Thông tin kết quả kèm theo:

Bài viết liên quan :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *