Sử dụng kháng sinh cho trẻ có sốt của bà mẹ có con dưới 5 tuổi tại quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Đỗ Thị Thúy Duy, Elizabeth Esterl, Trần Thụy Khánh Linh: Sử dụng kháng sinh cho trẻ có sốt của bà mẹ có con dưới 5 tuổi tại quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh, 08/12/2017 (Tạp chí trong danh mục hiện hành của Hội đồng giáo sư nhà nước)

Bài viết liên quan :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *