Quyết định số 4211/QĐ-ĐHĐN về việc ban hành Quy định thực hiện khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khoa Y – Dược, Đại học Đà Nẵng.

Quyết định số 4211/QĐ-ĐHĐN về việc ban hành Quy định thực hiện khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khoa Y – Dược, Đại học Đà Nẵng.

 

         

Tải tại đây: 4211 ngày 01.11 QĐ ban hành QĐ thực hiện KLTN KYD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.