Lãnh đạo Đại học Đà Nẵng làm việc với Khoa Y Dược và Trung tâm Y khoa Đại học Đà Nẵng.

Sáng ngày 05/10/2021, Lãnh đạo Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã có buổi làm việc với Khoa Y Dược và Trung tâm Y khoa (TTYK) về công tác kế hoạch năm học 2021-2022 qua hình thức trực tuyến.

Lãnh đạo ĐHĐN và Khoa Y Dược, Trung tâm Y khoa – ĐHĐN

Chủ trì cuộc họp là PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ – Giám đốc Đại học Đà Nẵng, tham dự buổi họp về phía ĐHĐN có các Phó Giám đốc và Lãnh đạo các Ban của ĐHĐN; về phía Khoa Y Dược có TS.BS Lê Viết Nho – Trưởng khoa và Lãnh đạo các Tổ chức năng, các Bộ môn.

TS.BS Lê Viết Nho báo cáo các kết quả hoạt động của Khoa Y Dược và TTYK trong năm qua và kế hoạch hoạt động năm học 2021-2022 với các nội dung trọng tâm qua đó Ban Giám đốc ĐHĐN và Lãnh đạo các Ban phát biểu góp ý về chiến lược phát triển của Khoa.


TS.BS Lê Viết Nho – Trưởng khoa Khoa Y Dược ĐHĐN báo cáo kế hoạch
hoạt động Khoa Y Dược – TTYK năm học 2021-2022

Trong các năm qua Khoa Y Dược và TTYK đã luôn nhận được sự ủng hộ của ban Giám đốc ĐHĐN và được Lãnh đạo các Ban của ĐHĐN quan tâm hỗ trợ trên nhiều lĩnh vực. Buổi họp hôm nay là để tổng kết, đánh giá các tồn tại của năm học vừa qua để tìm giải pháp khắc phục. Đồng thời cũng thảo luận về kế hoạch hoạt động năm học 2021-2022, phù hợp với thực tiễn trong tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay như giảng dạy trực tuyến, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực, tự đánh giá và kiểm định các ngành học, đầu tư phát triển Trung tâm Y khoa, nâng cao chất lượng đào tạo…

Hình ảnh hoạt động đào tạo trực tuyến của Khoa Y Dược

Trong các năm đến Khoa Y Dược chú trọng công tác đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất hoàn thiện cơ sở thực hành tại Khoa Y Dược và Trung tâm Y khoa để phục vụ sinh viên học thực hành và lâm sàng … Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để hoàn thành các đề án thành lập Trường Đại học Y Dược và Bệnh viện Đại học Y Dược Đà Nẵng trong thời gian đến.

10 nhiệm vụ trọng tâm Khoa Y Dược và Trung tâm Y khoa:

 1. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, nhân sự cơ hữu & kiêm nhiệm, đặc biệt là các bộ môn, chủ động & linh hoạt hơn nữa nhằm tuyển dụng đội ngũ giải quyết cơ bản các yêu cầu trước mắt.
 2. Xây dựng kế hoạch năm học linh hoạt, thích ứng với diễn biến dịch COVID-19, đảm bảo cơ bản tiến độ, chất lượng đào tạo, nhất là Khóa Bác sĩ RHM, Dược sĩ đầu tiên ra trường. Tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo các môn cơ sở ngành, thực hành tiền lâm sàng.
 3. Tiếp tục ký kết thêm hợp tác Viện – Trường với các Bệnh viện ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bệnh viện tư nhân; Mở rộng hoạt động hợp tác: Đào tạo, trao đổi chuyên môn; nghiên cứu khoa học và hoạt động khác.
 4. Triển khai tự đánh giá nội bộ, từng bước xây dựng hệ thống Đảm bảo chất lượng bên trong; Tích cực chuẩn bị các điều kiện mở thêm ngành mới, nâng cao quy mô tuyển sinh năm 2022- 2023 lên 350-400.
 5. Đẩy mạnh hơn nữa công tác phục vụ cộng đồng của giảng viên và sinh viên, nhất là tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19.
 6. Đẩy mạnh hơn nữa hoạt động sinh hoạt khoa học, NCKH, nhất là NCKH của cán bộ trẻ, của sinh viên qua việc xây dựng kế hoạch và cơ chế hỗ trợ tài chính phù hợp cho NCKH.
 7. Đẩy mạnh, khai thác hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế, từng bước chuyên nghiệp hóa đội ngũ hợp tác quốc tế.
 8. Quản lý, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao, thực hiện mua sắm, cải tạo, sửa chữa kịp thời, đúng quy định; chuẩn bị điều kiện tiếp nhận, khai thác hiệu quả khối nhà 2 – Khoa Y Dược.
 9. Đầu tư, củng cố thư viện, khu tự học sinh viên; Đẩy mạnh truyền thông quảng bá thương hiệu, nâng tầm ảnh hưởng và có kế hoạch tích cực tham gia chuyển đổi số.
 10. Xây dựng đội ngũ làm công tác kế hoạch tài chính, kế toán đáp ứng yêu cầu của đơn vị tự chủ, từng bước xây dựng các quy chế, quy định phù hợp nhằm mở rộng và gia tăng nguồn thu.

Khoa Y Dược làm việc với các Bệnh viện để tiếp nhận sinh viên thực tế tốt nghiệp

PGS.TS Lê Quang Sơn, Phó Giám đốc ĐHĐN đã phát biểu góp ý và đánh giá cao các tiến bộ của Khoa về công tác NCKH, HTQT và Đảm bảo chất lượng.

PGS.TS Lê Thành Bắc, Phó Giám đốc ĐHĐN đã góp ý về công tác Đào tạo, về mở ngành đào tạo mới và lưu ý công tác Kiểm định đối với các ngành đã có sinh viên tốt nghiệp.

PGS.TS Ngô Văn Dưỡng, Phó Giám đốc ĐHĐN đã phát biểu về công tác cơ sở vật chất và trang thiết bị đã ưu tiên cung cấp cho Khoa Y Dược và Trung tâm Y khoa. Đại học Đà Nẵng đã dành rất nhiều nguồn lực tài chính để xây dựng cơ sở vật chất cho Khoa Y Dược, chuẩn bị tiến tới thành lâp Trường Đại học Y Dược – ĐHĐN và Bệnh viện Đại học Y Dược – ĐHĐN.

Lãnh đạo các Ban ĐHĐN và Lãnh đạo các Bộ môn, đã có nhiều ý kiến đóng góp liên quan đến báo cáo tổng kết và kế hoạch năm học mới 2021-2022.

Phát biểu kết luận, PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ – Giám đốc ĐHĐN ghi nhận và đánh giá cao những nổ lực của cán bộ giảng viên Khoa Y Dược trong năm học qua và chỉ đạo lưu ý các vấn đề sau:

 1. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên theo các mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
 2. Có kế hoạch chuẩn bị cho lộ trình thực hiện Nghị định 81, củng cố bộ phận tài chính, tăng cường công tác kiểm định để có thể tăng nguồn thu cho Khoa.
 3. Tăng cường phát triển hợp tác quốc tế với các đối tác truyền thống và đối tác mới.
 4. Nghiên cứu đề xuất thành lập Trường Đại học Y Dược – ĐHĐN theo mô hình trực thuộc ĐHĐN hoặc mô hình Đại học thành viên của ĐHĐN.
 5. Về phát triển Trung tâm Y khoa thì Khoa chủ động và lưu ý tăng cường công tác khám sức khỏe cho cán bộ và sinh viên các trường Đại học thành viên ĐHĐN.

TS.BS Lê Viết Nho thay mặt toàn thể cán bộ giảng viên và nhân viên Khoa Y Dược tiếp thu các góp ý và các chỉ đạo của Ban Giám đốc ĐHĐN để hoàn thiện kế hoạch hoạt động năm học 2021-2022 cũng như chiến lược hoạt động dài hạn của Khoa. Trong thời gian đến, cán bộ và giảng viên Khoa Y Dược sẽ tiếp tục nổ lực thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch năm học cũng như sẽ xây dựng kế hoạch và làm công tác chuẩn bị chủ động sẵn sàng thực hiện theo Nghị định 81 để có điều kiện tạo ra sự thay đổi và phát triển mạnh mẽ của Khoa Y Dược – ĐHĐN, làm tiền đề cho việc tiến tới thành lập Trường Đại học Y Dược – ĐHĐN trong tương lai.

          Tin: Tổ CNTT Truyền thông và TV

Bài viết liên quan :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *