Khoa Y – Dược tổ chức Hội thảo về chuyên đề “Dạy học thích ứng linh hoạt với dịch bệnh COVID-19 tại Khoa Y-Dược, Đại học Đà Nẵng”

Nhằm trao đổi thông tin về công tác đào tạo trong tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài và phức tạp, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện giảng dạy, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp, thích ứng với tình hình thực tế, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Chiều ngày 31/3/2022, tại Khoa Y – Dược, Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội thảo về chuyên đề “Dạy học thích ứng linh hoạt với dịch bệnh COVID-19” cho cán bộ, giảng viên Khoa Y – Dược.


TS.BS. Lê Viết Nho – Trưởng khoa phát biểu khai mạc Hội thảo

            Tham dự tại Hội thảo có sự hiện diện của TS.BS Lê Viết Nho – Trưởng khoa Khoa Y – Dược, ĐHĐN, cùng các thầy cô trong ban tổ chức và hơn 20 giảng viên Khoa Y – Dược tham gia.

Với các nội dung báo cáo sát với thực tế tình hình hiện nay và trong thời gian giảng dạy thích ứng linh hoạt với dịch bệnh COVID-19 như:

  1. Tình hình dạy – học trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19; dạy – học lâm sàng y khoa thích ứng linh hoạt với COVID-19 (TS.BS Lê Viết Nhiệm).
  2. Điều kiện đảm bảo chất lượng trong dạy học trực tuyến (ThS.DS Nguyễn Thị Việt Hà).
  3. COVID-19 thách thức đối với giảng dạy mô phỏng lâm sàng và lâm sàng lĩnh vực Răng Hàm Mặt (ThS.BS Võ Thị Hương Phú).
  4. Dạy học thích ứng linh hoạt với dịch bệnh COVID-19 kinh nghiệm từ Bộ môn (TS.DS. Huỳnh Lời).
  5. Dạy – học ngành Điều dưỡng thích ứng với tình hình dịch bệnh COVID-19 (ThS.ĐD Đỗ Thị Thúy Duy).
  6. Dạy – học thực hành tại phòng thí nghiệm (ThS. Hoàng Thị Ánh Nhân).

Báo cáo viên đã trao đổi, chia sẻ các nội dung nhằm làm rõ hơn các vấn đề liên quan đến việc triển khai giảng dạy trực tuyến và linh hoạt trong tình hình dịch bệnh COVID-19 như hiện nay và giúp giảng viên rút ra được các kinh nghiệm thực tế để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được triển khai trong thời gian đến và hoàn thiện dần những hạn chế còn có.


ThS.BS Võ Thị Hương Phú báo cáo viên tại hội thảo


ThS.DS Nguyễn Thị Việt Hà báo cáo viên tại hội thảo


ThS.ĐD Đỗ Thị Thúy Duy báo cáo viên tại hội thảo

            Với nội dung chương trình hội thảo rất thực tế và quan trọng cần trao đổi, chia sẻ trong tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay đã triển khai giảng dạy trực tuyến và linh hoạt trực tiếp kết hợp, với sự phối hợp của các báo cáo viên và giảng viên tham gia hội thảo; Qua đó giúp cho các giảng viên Khoa Y – Dược trao đổi, tiếp thu thêm được nhiều vấn đề liên quan mới trong khi triển khai giảng dạy trực tuyến và hoàn thiện tốt nhất để vận dụng giảng dạy cho sinh viên nhằm đảm bảo các điều kiện đúng theo quy định và hiệu quả, linh hoạt giảng dạy trong tình hình hiện nay với dịch bệnh COVID-19 diễn ra rất phức tạp trên cả nước.

Lãnh đạo Khoa Y – Dược, ĐHĐN luôn quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức các buổi Hội thảo chuyên đề liên quan để trao đổi, chia sẻ và nâng cao chuyên môn trong công tác giảng dạy.

                                                                                        Tin: Phòng CNTT Truyền thông &TV

Bài viết liên quan :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *