Khoa Y – Dược, ĐHĐN thông báo nghỉ tránh bão số 4 (bão NORU)

Thực hiện theo công văn số 3652/ĐHĐN-VP, ngày 26/9/2022 của Đại học Đà Nẵng về việc chủ động ứng phó với bão số 4 (bão NORU). Khoa Y – Dược, ĐHĐN thông báo về việc nghỉ tránh bão số 4 cụ thể như sau:

Bài viết liên quan :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.