Khoa Y – Dược, Đại học Đà Nẵng tuyển sinh ngành mới Kỹ thuật xét nghiệm y học năm 2023

Khoa Y – Dược Đại học Đà Nẵng tuyển sinh ngành mới Kỹ thuật xét nghiệm y học.
Căn cứ Quyết định mở ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT) ký ban hành.
Năm 2023, Khoa Y – Dược, Đại học Đà Nẵng tổ chức tuyển sinh ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học trình độ đại học (thời gian đào tạo chuẩn: 04 năm), hệ chính quy, sinh viên sau tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học.
Chương trình học được thiết kế chuẩn, cập nhật nội dung đào tạo tiên tiến, đảm bảo chất lượng đào tạo và đáp ứng chuẩn năng lực hiện hành, người học có thể hành nghề lĩnh vực xét nghiệm y học tại các cơ sở y tế hoặc tiếp tục học tập các trình độ bậc sau đại học. Theo kế hoạch tuyển sinh cùng Đề án mở ngành đã được công bố, từ ngày 18/7/2023 đến hết thời hạn đăng ký nguyện vọng tuyển sinh theo quy định của Bộ GDĐT, thí sinh có thể đăng ký nguyện vọng ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học cùng với các ngành Y khoa, Răng – Hàm – Mặt, Dược học, Điều dưỡng với chỉ tiêu cụ thể như sau:
– Y khoa: 100
– Răng – Hàm – Mặt: 40
– Dược học: 40
– Điều dưỡng: 50
– Kỹ thuật xét nghiệm y học: 70.
* ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2023: 17.7.23 ĐỀ ÁN TS KYD
Hội đồng tuyển sinh Khoa Y – Dược, Đại học Đà Nẵng

Bài viết liên quan :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.