Khoa Y Dược – Đại học Đà Nẵng thông báo sinh viên đi học tập trung.

Thực hiện Công văn hướng dẫn của Bộ Y tế; Công văn tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn của UBND TP Đà Nẵng về việc chuẩn bị các điều kiện tổ chức dạy trực tiếp; Công văn số 4055/ĐHĐN-HSSV, ngày 26/11/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đại học Đà Nẵng.

Khoa Y Dược – ĐHĐN triển khai Kế hoạch cho sinh viên quay lại học tập trung cụ thể như sau:

Bài viết liên quan :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *