Khoa Y Dược – Đại học Đà Nẵng tham gia quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Chiều ngày 08/6/2021 tại Trung tâm Y khoa – ĐHĐN, hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thư kêu gọi của Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) và Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN, Khoa Y Dược và Trung tâm Y khoa đã tổ chức quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch Cοvid-19.

Lãnh đạo khoa và cán bộ viên chức tham gia ủng hộ phòng chống, dịch Covid-19

Lãnh đạo Khoa Y Dược – ĐHĐN đã nhấn mạnh ý nghĩa của đợt vận động, ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 lần này: “Đây là hoạt động tự nguyện, thể hiện tinh thần nhân ái, đoàn kết của Khoa Y Dược và Trung tâm Y khoa, đồng lòng cùng toàn xã hội để chiến thắng đại dịch.”

Ngay sau phát động của Lãnh đạo khoa, toàn thể cán bộ viên chức, người lao động của Khoa Y Dược và Trung tâm Y khoa đã nhiệt tình hưởng ứng, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cán bộ viên chức, người lao động tham gia ủng hộ phòng chống, dịch Covid-19

Trước đó, Giám đốc ĐHĐN và Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN đã gửi Thư kêu gọi toàn thể CBVC, NLĐ các trường ĐH thành viên, đơn vị thuộc, trực thuộc ĐHĐN phát huy tinh thần tương thân, tương ái, đóng góp ủng hộ công tác phòng chống Covid-19. Xem tại đây.

Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được đại diện Công đoàn, Văn phòng và Ban Kế hoạch Tài chính ĐHĐN tổng kết ngay sau khi kết thúc và chuyển đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng để ủng hộ Quỹ vaccine và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tin: Tổ CNTT – Truyền thông và TV

Bài viết liên quan :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *