Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 16/8/2021.

Thực hiện Công văn số 2862/MTTW-BTT, ngày 31/8/2021 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về quán triệt, triển khai chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Công văn số 245-CV/ĐU, ngày 16/11/2021 của Văn phòng Đảng ủy Cơ quan ĐHĐN về tham mưu tổ chức quán triệt, triển khai chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư. 

                       Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị – Ảnh: TTXVN

Đính kèm Bài Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 16/8/2021: De cuong tuyen truyen HN UBMTTQVN[1122]

Bài viết liên quan :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *