GIỚI THIỆU CHUNG


          Trường Y Dược trực thuộc Đại học Đà Nẵng được thành lập theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐĐH ngày 02/5/2024 của Hội đồng Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026, trên cơ sở là Khoa Y – Dược, Đại học Đà Nẵng (16/3/2007) với nhiệm vụ: đào tạo nguồn nhân lực y tế có trình độ đại học, sau đại học; bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ y tế trong các bệnh viện và các cơ sở y tế; nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y – dược.

          Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) với vị thế một đại học vùng, trọng điểm quốc gia, là “nơi hun đúc trí tuệ và tài năng vì sự phát triển của miền Trung – Tây nguyên”. ĐHĐN có nhiều lợi thế về đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất, uy tín giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực kỹ thuật công nghệ, kinh tế, sư phạm, ngoại ngữ,… ĐHĐN đang từng bước phát triển thành đại học nghiên cứu, khẳng định chất lượng trong cộng đồng các trường Đại học khu vực và thế giới. Những nguồn lực căn bản của ĐHĐN cho phép phát triển thành đại học đa ngành, đóng góp hữu hiệu vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực Y tế và sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trong khu vực cũng như trên cả nước.

         Thời gian qua, Trường đã xây dựng tốt mối quan hệ với các Bệnh viện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như: Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C, Bệnh viện Phụ sản – Nhi, Bệnh viện Ung Bướu, Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Phục hồi chức năng, Các Trung tâm Y tế … và được chọn là những bệnh viện thực hành chính. Nhờ vậy, sinh viên có nhiều điều kiện thuận lợi hơn trong việc học tập lâm sàng tại bệnh viện, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

         Trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, ngoài mối quan hệ với Tổ chức Y tế thế giới, Trường đã mở rộng các mối quan hệ với Trường Đại học Ludwig – Maxilians (Đức), hàng năm trường này tổ chức khóa học ngắn hạn tại Đức và TP. Hồ Chí Minh cho giảng viên Trường Y Dược, Đại học Nantes (Pháp) tạo điều kiện cho các giảng viên học Thạc sĩ, “forever learning foundation” hàng năm ưu tiên ứng cử viên là giảng viên Trường Y Dược học tập tại Úc 3 tháng. Bên cạnh đó, Trường còn liên kết, hợp tác với các trường đại học trên thế giới như Đại học Aston (Anh), Đại học Ubon Ratchathani (Thái Lan) cũng như Tổ chức Deviemed (Đức),… nhằm phát triển đội ngũ, tăng sức mạnh của Trường, qua đó đã thể hiện được tiềm năng là một trong những cơ sở đào tạo chất lượng của cả nước.

Tên gọi: Trường Y Dược, Đại học Đà Nẵng
Tên tiếng Anh: The University of Danang – School of Medicine and Pharmacy
Tên viết tắt: UD-SMP
Điện thoại liên lạc: (84).236.7.109.357
Các cơ sở đào tạo: Khu đô thị Đại học Đà Nẵng, Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Mục tiêu hoạt động

– Đào tạo cán bộ y tế có trình độ đại học, sau đại học và các cấp học thấp hơn.

– Bồi dưỡng chuyên ngành cho cán bộ y tế trong các bệnh viện và các cơ sở y tế khác.

– Nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y – dược.

– Chăm sóc sức khỏe cán bộ viên chức, học sinh – sinh viên Đại học Đà Nẵng.

– Khám và chữa bệnh cho nhân dân khu vực Miền Trung – Tây Nguyên.

Chức năng

Trường Y Dược, ĐHĐN là một đơn vị sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đào tạo nhân lực cho ngành Khoa học sức khỏe. Các ngành đào tạo bao gồm:

– Ngành Y khoa  (hệ đào tạo 6 năm).

– Ngành Răng – Hàm – Mặt (hệ đào tạo 6 năm).

– Ngành Dược học (hệ đào tạo 5 năm)

– Ngành Điều dưỡng (hệ đào tạo 4 năm).

– Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học (hệ đào tạo 4 năm).

GIỚI THIỆU CHUNG


          Trường Y Dược trực thuộc Đại học Đà Nẵng được thành lập theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐĐH ngày 02/5/2024 của Hội đồng Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026, với nhiệm vụ : đào tạo nguồn nhân lực y tế có trình độ đại học, sau đại học; bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ y tế trong các bệnh viện và các cơ sở y tế; nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y – dược.

          Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) với vị thế một đại học vùng, trọng điểm quốc gia, là “nơi hun đúc trí tuệ và tài năng vì sự phát triển của miền Trung – Tây nguyên”. ĐHĐN có nhiều lợi thế về đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất, uy tín giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực kỹ thuật công nghệ, kinh tế, sư phạm, ngoại ngữ,… ĐHĐN đang từng bước phát triển thành đại học nghiên cứu, khẳng định chất lượng trong cộng đồng các trường Đại học khu vực và thế giới. Những nguồn lực căn bản của ĐHĐN cho phép phát triển thành đại học đa ngành, đóng góp hữu hiệu vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực Y tế và sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trong khu vực cũng như trên cả nước.

         Thời gian qua, Trường đã xây dựng tốt mối quan hệ với các Bệnh viện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như: Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C, Bệnh viện Phụ sản – Nhi, Bệnh viện Ung Bướu, Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Phục hồi chức năng, Các Trung tâm Y tế … và được chọn là những bệnh viện thực hành chính. Nhờ vậy, sinh viên có nhiều điều kiện thuận lợi hơn trong việc học tập lâm sàng tại bệnh viện, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

         Trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, ngoài mối quan hệ với Tổ chức Y tế thế giới, Trường đã mở rộng các mối quan hệ với Trường Đại học Ludwig – Maxilians (Đức), hàng năm trường này tổ chức khóa học ngắn hạn tại Đức và TP. Hồ Chí Minh cho giảng viên Trường Y Dược, Đại học Nantes (Pháp) tạo điều kiện cho các giảng viên học Thạc sĩ, “forever learning foundation” hàng năm ưu tiên ứng cử viên là giảng viên Trường Y Dược học tập tại Úc 3 tháng. Bên cạnh đó, Trường còn liên kết, hợp tác với các trường đại học trên thế giới như Đại học Aston (Anh), Đại học Ubon Ratchathani (Thái Lan) cũng như Tổ chức Deviemed (Đức),… nhằm phát triển đội ngũ, tăng sức mạnh của Trường, qua đó đã thể hiện được tiềm năng là một trong những cơ sở đào tạo chất lượng của cả nước.

Tên gọi: Trường Y Dược, Đại học Đà Nẵng
Tên tiếng Anh: The University of Danang – School of Medicine and Pharmacy
Tên viết tắt: UD-SMP
Điện thoại liên lạc: (84).236.7.109.357
Các cơ sở đào tạo: Khu đô thị Đại học Đà Nẵng, Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Mục tiêu hoạt động

– Đào tạo cán bộ y tế có trình độ đại học, sau đại học và các cấp học thấp hơn.

– Bồi dưỡng chuyên ngành cho cán bộ y tế trong các bệnh viện và các cơ sở y tế khác.

– Nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y – dược.

– Chăm sóc sức khỏe cán bộ viên chức, học sinh – sinh viên Đại học Đà Nẵng.

– Khám và chữa bệnh cho nhân dân khu vực Miền Trung – Tây Nguyên.

Chức năng

Trường Y Dược, ĐHĐN là một đơn vị sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đào tạo nhân lực cho ngành Khoa học sức khỏe. Các ngành đào tạo bao gồm:

– Ngành Y khoa  (hệ đào tạo 6 năm).

– Ngành Răng – Hàm – Mặt (hệ đào tạo 6 năm).

– Ngành Dược học (hệ đào tạo 5 năm)

– Ngành Điều dưỡng (hệ đào tạo 4 năm).

– Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học (hệ đào tạo 4 năm).