Giáo sư danh dự Erich Johann Lejeune – Chủ tịch Tổ chức Trái tim vì trái tim, CHLB Đức thăm và làm việc tại Khoa Y – Dược, Đại học Đà Nẵng

Sáng ngày 04/01/2023, tại Khoa Y – Dược, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) có buổi tiếp đón và làm việc với GSDD. Erich Johann Lejeune – Chủ tịch Tổ chức Trái tim vì trái tim, CHLB Đức.


TS.BS. Lê Viết Nho – Trưởng khoa
tặng biểu trưng cho GSDD. Erich Lejeune

Trong buổi tiếp đón, TS.BS. Lê Viết Nho đã trao đổi, giới thiệu về những thành tựu mà Khoa đã đạt được những kết quả, thành tích nổi bật trong nghiên cứu khoa học, đào tạo và các hoạt động; Trong đó, có những đóng góp mà GSDD. Erich Lejeune đã dành cho Khoa Y – Dược trong thời gian qua. Đặc biệt là khoản viện trợ Phi dự án “Lejeune’s motivation room” mà ông đã đóng góp vào tháng 5/2022 vừa qua. Qua đó, Khoa cũng đã gửi lời cảm ơn đến giáo sư có những trao đổi trong thời gian tới với Tổ chức Trái tim vì trái tim, CHLB Đức có thể viện trợ cho Khoa bằng các hình thức như: lập quỹ bổng cho sinh viên nghèo hiếu học, gây quỹ học bổng thường niên cho sinh viên có thành tích xuất sắc và hiện đại hóa không gian tự học, trao đổi động lực học trong y khoa và các lĩnh vực khác bằng cách đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại cho các phòng học và thư viện…


GSDD. Erich Lejeune
trao đổi chia sẻ với sinh viên

GSDD Erich Lejeune nói chuyện, chia sẻ với sinh viên tại phòng học về “Động lực học trong y khoa”, nhiều sinh viên cũng đặt các câu hỏi để trao đổi thảo luận tại buổi gặp mặt lần này, giúp sinh viên có cái nhìn mới và có nhiều thông tin về lĩnh vực y khoa tiên tiến.


Trao đổi thảo luận giữa G
SDD. Erich Lejeune với sinh viên

Thăm quan Thư viện Khoa Y – Dược

Thăm quan Phòng đọc Khoa Y – Dược

Phòng CNTT – Truyền thông & TV KYD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.