Đóng vết thương thiếu da vùng cẳng chân, bàn chân bằng dụng cụ kéo ra cải tiến

Phạm Văn Đôi: Đóng vết thương thiếu da vùng cẳng chân, bàn chân bằng dụng cụ kéo ra cải tiến. Tạp chí Y học Việt Nam, 01/01/2016 (Tạp chí trong danh mục hiện hành của Hội đồng giáo sư nhà nước)

Bài viết liên quan :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *