Điều trị trật khớp thái dương hàm mạn tính bằng chun liên hàm loại III

Nguyễn Thị Như Trang, Phạm Như Hải, Đào Thị Dung, Trịnh Xuân Học, Vũ Anh Dũng, Phan Thế Phước Long: Điều trị trật khớp thái dương hàm mạn tính bằng chun liên hàm loại III. Tạp chí Y học thực hành, 12/7/1905 (Tạp chí trong danh mục hiện hành của Hội đồng giáo sư nhà nước)

Bài viết liên quan :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *