Đề tài KHCN cấp cơ sở: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp dạy học dựa trên vấn đề vào giảng dạy học phần Nội khoa tại Khoa Y Dược – Đại học Đà Nẵng

Chủ nhiệm: Lê Viết Nho – Thời gian thực hiện: 4/2021 – 3/2022

Bài viết liên quan :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *