Đề tài KHCN cấp cơ sở: Bào chế viên nang Hà thủ ô đỏ – Đậu đen và xây dựng bộ tiêu chuẩn thành phẩm dựa trên hàm lượng stilbenosid

Chủ nhiệm: Văn Phạm Kim Thương – Thời gian thực hiện: 4/2021 – 3/2022

Bài viết liên quan :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *