Đề tài cấp ĐHĐN: Tổng hợp các dẫn xuất chứa nhân 2-aminothiazole và đánh giá hoạt tính sinh học

Chủ nhiệm: Phan Thị Hằng Nga. Thời gian thực hiện: 3/2020 – 3/2022

Bài viết liên quan :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *