Định lượng paracetamol, ibuprofen và cafein trong chế phẩm bằng biến đổi trung bình trung tâm phổ tử ngoại tỷ đối

Trương Thị Thư Hường, Lê Công Tuấn Anh, Đồng Thị Hà Ly, Nguyễn Mai Hương, Vũ Đặng Hoàng: Định lượng paracetamol, ibuprofen và cafein trong chế phẩm bằng biến đổi trung bình trung tâm phổ tử ngoại tỷ đối. Tạp chí Nghiên cứu Dược & Thông tin thuốc, 15/7/2019 (Tạp chí trong danh mục hiện…

Điều trị trật khớp thái dương hàm mạn tính bằng chun liên hàm loại III

Nguyễn Thị Như Trang, Phạm Như Hải, Đào Thị Dung, Trịnh Xuân Học, Vũ Anh Dũng, Phan Thế Phước Long: Điều trị trật khớp thái dương hàm mạn tính bằng chun liên hàm loại III. Tạp chí Y học thực hành, 12/7/1905 (Tạp chí trong danh mục hiện hành của Hội đồng giáo sư nhà…

Đánh giá kết quả điều trị viêm tủy cấp răng 6,7 hàm dưới tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2017 – 2019

Lý Anh Thư, Phan Văn Lình, Phan Thế Phước Long: Đánh giá kết quả điều trị viêm tủy cấp răng 6,7 hàm dưới tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2017 – 2019. Tạp chí Y dược học Cần Thơ, 12/7/1905 (Tạp chí trong danh mục hiện hành của Hội đồng…

Đánh giá phương pháp mổ thích hợp cho tạo hình môi và hàm ếch trên trẻ dị tật có chỉ định mổ tại Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng

Phan Thế Phước Long; Bùi Khánh Linh; Võ Thị Hương Phú: Đánh giá phương pháp mổ thích hợp cho tạo hình môi và hàm ếch trên trẻ dị tật có chỉ định mổ tại Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng. Tạp chí Y học Việt Nam, 04/10/2020 (Tạp chí trong…

Phối hợp thang điểm siêu âm đàn hồi và tirads trong chẩn đoán ung thư tuyến giáp thể nhú

Nguyễn Trung Hưng; Nguyễn Hải Thủy; Nguyễn Phước Bảo Quân: Phối hợp thang điểm siêu âm đàn hồi và tirads trong chẩn đoán ung thư tuyến giáp thể nhú. Tạp chí Y học Việt Nam, 04/10/2020 (Tạp chí trong danh mục hiện hành của Hội đồng giáo sư nhà nước)

Cố định ngoài kéo da tự chế chế: thực nghiệm và bước đầu thử nghiệm lâm sàng

Vũ Công Hòa, Phạm Văn Đôi: Cố định ngoài kéo da tự chế chế: thực nghiệm và bước đầu thử nghiệm lâm sàng. Tạp chí Y học thực hành, 30/10/2017 (Tạp chí trong danh mục hiện hành của Hội đồng giáo sư nhà nước)

The Cyclodextrin inclusion complex containing biodegradable polymeric systems as drug carrier

Trương Lê Bích Trâm, Trương Lê Bích Trang: The Cyclodextrin inclusion complex containing biodegradable polymeric systems as drug carrier. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, 30/6/2019 (Tạp chí trong danh mục hiện hành của Hội đồng giáo sư nhà nước)

Phạm trù thang độ trong ngôn ngữ bình luận xã hội trên báo chí Tiếng Việt và Tiếng Anh.

Trương Lê Bích Trang, Võ Nguyễn Thùy Trang: Phạm trù thang độ trong ngôn ngữ bình luận xã hội trên báo chí Tiếng Việt và Tiếng Anh.. Tạp chí Khoa học Và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, 25/02/2020 (Tạp chí trong danh mục hiện hành của Hội đồng giáo sư nhà nước)

Nghiên cứu, xây dựng và ứng dụng chương trình chăm sóc toàn diện sứt môi, hở hàm ếch cho trẻ em dị tật

Phan Thế Phước Long, Lê Văn Đức, Lê Kim Thanh, Bùi Khánh Linh: Nghiên cứu, xây dựng và ứng dụng chương trình chăm sóc toàn diện sứt môi, hở hàm ếch cho trẻ em dị tật. Tạp chí y học thực hành, 01/02/2018 (Tạp chí trong danh mục hiện hành của Hội đồng giáo sư…