Khoa Y Dược – ĐHĐN thông báo về việc triển khai các biện pháp cấp bách nhằm tăng cường phòng, chống dịch Covid 19

Ngày 04/05/2021 – Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid 19, Khoa Y Dược – ĐHĐN thông báo về việc triển khai các biện pháp cấp bách nhằm tăng cường phòng, chống dịch Covid 19:

Sản phẩm khởi nghiệp của sinh viên dược

(QNO) – Sản phẩm khởi nghiệp của sinh viên bộ môn Dược liệu (Khoa Y Dược – Đại học Đà Nẵng), trong đó một số sản phẩm sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc tại Quảng Nam, được người tiêu dùng xứ Quảng đón nhận. Lãnh đạo Bộ KH-CN và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng…

Cập nhật kết luận của EMA về vắc-xin Covid-19 Johnson & Johnson (Jassen)

Ngày 20/4/2021, Ủy ban Đánh giá Nguy cơ Cảnh giác Dược (PRAC) trực thuộc EMA kết luận, đã tìm thấy mối liên quan giữa vắc-xin Covid-19 Johnson & Johnson (Janssen) với các trường hợp rối loạn đông máu kèm theo giảm tiểu cầu. Huyết khối kèm theo giảm tiểu cầu nên được đưa vào vào…